Bóng trang trí hình xe đẩy cỡ to

Mã sản phẩm: 5000

Tình trạng: Còn hàng

Bóng trang tráng trính hình xe đẩy cỡ to với nhiều màu canh và màu hồng, kích thước 56cm, bóng tráng nhôm xe đẩy cỡ nhỏ kích thước 24cm
15.000 ₫

* Thông tin cần nhập

15.000 ₫